Dijamant politika privatnosti

Tabs

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste razumeli način na koji prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke. Detaljno ćemo objasniti načine na koje štitimo Vašu privatnost, kako možete da proverite i pristupite Vašim podacima u bilo kom trenutku, da zahtevate njihovu ispravku i brisanje, i kako se vrši nadzor nad strogom primenom ove politike. Ova Politika privatnosti primenjuje se na:
● sva lica koja pristupaju sajtu,
● lica koja nam pošalju upit putem sajta, .

DIJAMANT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN (u daljem tekstu: Društvo), sa registrovanim sedištem u Zrenjaninu, na adresi Temišvarski drum br. 14, 23000 Zrenjanin, obrađuje Vaše podatke o ličnosti kao Rukovalac podacima. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO U zavisnosti od toga kako koristite naš sajt ili usluge, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće: Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama
● Kada uputite zahtev za kontakt, Društvo će koristiti Vaše lične podatke za odgovor na Vaše pitanje, sugestiju;
● Kada uputite zahtev za preuzimanje aplikacije i registraciju podataka za program lojalnosti ”Dijamant85”, Društvo će koristiti vaše lične podatke u svrhu evedencije i kreiranja profila radi evedencije kupovine Dijamant proizvoda u cilju prikupljanja vrednosti za karte povodom koncerta Ace Pejovića .


Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski Kada posetite naš sajt, možemo automatski prikupiti pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja. Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa Vašeg računara, vrsta pretraživača, ime domena, vreme posete, adresa web stranice s koje ste došli te sve informacije o stranicama koje posetite na našoj web lokaciji. Ove podatke obrađujemo da bismo Vam omogućili nesmetano i bezbedno pretraživanje celokupnog sadržaja našeg sajta i da bismo unapredili Vaše korisničko iskustvo.

U cilju odgovora na Vaše upite poslate na Kontakt stranici ili upućenih na email koji je dostupan na sajtu. Obrada podataka se zasniva na legitimnom interesu Društva i neophodna je za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose (odgovor na Vaše upite).

Registracije radi preuzimanja i korišćenja aplikacije ”Dijamant85”. Obrada podataka se zasniva na legitimnom interesu Društva i sporazuma o obradi podataka o ličnosti.

Vaš pristanak
Naime, ukoliko se obrada Vaših podataka vrši na osnovu pristanka, pristanak možete opozvati u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podataka na osnovu pristanka pre opoziva.

Koristimo odgovarajuće administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Prilikom procene da li su primenjene mere adekvatne i da li je stepen zaštite odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu podataka o ličnosti koje prikupljamo i prirodu obrade koju vršimo, rizike prilikom obrade podataka o ličnosti, troškove implementacije zaštitnih mera i druge okolnosti od značaja u konkretnom slučaju.

Pojedine zaštitne mere koje primenjujemo uključuju kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija (i rukovanje njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka, firewall tehnologiju, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mere. Članovi našeg tima su obučeni i poseduju odgovarajuća znanja i razumeju značaj poverljivosti zaštite Vaših podataka o ličnosti.

Generalno, vaše podatke o ličnosti ne prenosimo van teritorije Republike Srbije i zemalja Evropske ekonomske zajednice.

U izuzetno retkim slučajevima, vaše podatke o ličnosti možemo preneti, i van Republike Srbije i Evropske ekonomske zajednice.

U svakom slučaju, prenos vaših podataka o ličnosti vrši se u skladu sa važećim zakonima i međunarodnim sporazumima uz implementaciju odgovarajućih mera zaštite (npr. standardne ugovorne klauzule, obavezujuća poslovna pravila, odobreni kodeksi postupanja, izdatim sertifikatima, ugovornim odredbama između rukovaoca i obrađivača uz odobrenje Poverenika).

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vaš pristanak.

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:
● pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
● pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
● pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
● pravo na ispravku ili dopunu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
● pravo na brisanje Vaših ličnih podataka,
● pavo na ograničenje obrade Vaših ličnih podataka,
● pravo na prenosivost Vaših ličnih podataka,
● pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,
● pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na mail support@dijamant85godina.rs

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas www.dijamant85godina.rs.

image