„Dijamant 85“ je program lojalnosti koji je pokrenula kompanija „Dijamant“ doo iz Zrenjanina, kako bi motivisala građane da se zainteresuju za temu proslave 85 godina rada ove kompanije, i da se aktivno uključe tako što će uzimati fiskalne račune prilikom svake kupovine Dijamant proizvoda i skenirati QR kod sa računa, u periodu od 16.01.2023. do 20.03.2023. Za ovaj program posebno je kreirana aplikacija „Dijamant 85“ uz pomoć koje se vrši registracija korisnika i evidencija kupovina Dijamant proizvoda.

Skenirajte svoj fiskalni račun iz bilo koje prodavnice, kako bi se zabeležila vrednost vaše kupovine Dijamant proizvoda

● Nakon evidentiranih 2.000,00 dinara ostvarujete pravo na prvu kartu za koncert Ace Pejovića koji će biti održan 28.03.2023. godine u Novom Sadu na Spensu sa početkom od 20h.

● Za dodatnih 1.500,00 dinara ostvarujete pravo na još jednu kartu


1. Uslovi za učešće
Pravo na učešće u programu lojalnosti imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom na kome se nalazi neki od Dijamant proizvoda, izdat na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, u vremenskom periodu od 16.01.2023. do 20.03.2023., pskeniraju putem mobilne aplikacije „Dijamant 85” koja je dostupna u Google Play i Apple prodavnicama.

2. Preuzimanje i instaliranje aplikacije
Za učešće u programu lojalnosti, potrebno je da učesnik preuzme i instalira besplatnu aplikaciju „Dijamant 85” koja je dostupna u Google Play i Apple prodavnicama. Skeniranje kodova sa fiskalnih računa počinje u ponedeljak, 16.januara 2023. godine. Nakon preuzimanjna aplikacije, neophodno je izvršiti registraciju korisničkog naloga. Punoletni vlasnik broja mobilnog telefona može izvršiti registraciju na svoje ime (potrebno je uneti email adresu, potvrditi da je osoba punoletna i prihvatiti pravila privatnosti). Nakon unosa podataka i potvrde pritiskom na taster registracija, na uneti email će stići potvrda i na taj način izvšriti registraciju naloga, odnosno uspešno kreirati profil učesnika.

3. Skeniranje QR koda i unos fiskalnih računa
Učesnik započinje učešće u programu lojalnosti skeniranjem QR koda sa fiskalnih računa na kojima se nalazi neki od proizvoda iz asortimana Dijamant proizvoda :

● Ulja

● Majonezi i Prelivi

● Kečapi

● Stoni margarini

● Dobro jutro margarini

● Zimnica

● Dijamant NAČIN

● Kikindski mlin

● Planet of plants


Skeniranje QR koda sa fiskalnog računa može se obaviti tako što učesnik u glavnom meniju aplikacije izabere opciju „Skeniraj“, pritisne dugme „Pokreni kameru“ i usmeri kameru mobilnog telefona na QR kod fiskalnog računa. Nakon uspešnog skeniranja, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da je račun dodat u bazu podataka i da će isti biti evidentiran u roku od 48h.Svi fiskalni računi koji su jednom, uspešno uneti u bazu podataka skeniranjem QR koda ne mogu se više unositi i u slučaju ponovnog unošenja, učesnik će dobiti obaveštenje da je došlo do neuspešne prijave i da je račun već iskorišćen.

Učesnici u svakom trenutku mogu imati uvid u sve svoje skenirane fiskalne račune, a pritiskom na dugme „Kupovina“ mogu videti sve evidentirane Dijamant proizvode sa računa. Jedan učesnik može učestvovati u programu lojalnosti sa neograničenim brojem računa i može osvojiti 2 karte

Nakon evedentiranih 3.000, 00 dinara korisnik aplikacije ima mogućnost da klikne na dugme „Pošaljite mi kartu“, koja mu se automatski šalje na e-mail adresu koju je ostavio priliko kreiranja korisničkog naloga.U slučaju da aplikacija ne prepoznaje fiskalni račun, na raspolaganju vam je naša korisnička služba kojoj se možete obratiti putem broja telefona 0800 085 084 ili na mail-a support@dijamant85godina.rs kao i web sajt www.dijamant85godina.rs

image